ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οι Προτεραιότητες μας στην Ε.Ε.

Του Λευτέρη Χριστοφόρου*

Από το 2004 που η Κύπρος εντάχθηκε στην Ε.Ε. όφειλε να θέσει προτεραιότητες όσον αφορά την συμμετοχή και τη δράση της στην Ε.Ε. Αναμφισβήτητα πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα ήταν, είναι και παραμένει η αξιοποίηση και στήριξη της Ε.Ε. για την επίλυση του Εθνικού μας Θέματος και πιστεύω ότι κατά το μάλλον ή ήττον υπήρξε έντονη δραστηριότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για πλήρη αξιοποίηση και εμπλοκή της Ε.Ε. στη προσπάθεια επίλυσης του Εθνικού μας Προβλήματος. Αποκορύφωμα της δυναμικής και θετικής εμπλοκής της Ε.Ε. στη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού Προβλήματος ήταν και η έντονη και ουσιαστική παρουσία του Προέδρου της Ε.Ε. JUNCKER στη Διάσκεψη της Γενεύης. Πέραν τούτων είναι γνωστές οι καθημερινές δράσεις της Κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα και όργανα της Ε.Ε. προς την κατεύθυνση της προάσπισης των εθνικών μας δικαίων.

Ένα είναι δεδομένο. Η Ε.Ε. στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει και ενισχύει την Κυπριακή Δημοκρατία και αποτελεί πραγματικά ένα σημαντικό όπλο της Κύπρου απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τα συμφέροντα της πατρίδας μας.
Πέραν του Εθνικού, πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα και ο στόχος για αξιοποίηση της Ε.Ε. για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο του τόπου μας. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα, κάθε ευκαιρία, κάθε Ταμείο, κάθε Επενδυτικό Πρόγραμμα, κάθε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της Οικονομίας μας, της Κοινωνίας μας και των Πολιτών μας.

Μετά από 13 χρόνια παρουσίας στην Ε.Ε. είναι η ώρα να προβούμε σε ένα ευρύτερο απολογισμό για τη παρουσία μας στην Ε.Ε., για το πόσο αποδοτικοί υπήρξαμε, πόσο αξιοποιήσαμε τα Ταμεία της Ε.Ε. και τι δυνατότητες διαθέτουμε για το παρόν και το μέλλον μας στην Ε.Ε.

Δεν έπαυσα στιγμή να τονίζω ότι η Κύπρος έχει τεράστιες δυνατότητες εντός Ε.Ε. Μάλιστα επισημαίνω ότι μικρές χώρες όπως η Κύπρος μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά εντός Ε.Ε. και όσον και εάν ακούγεται παράδοξο το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον ευνοεί μικρές χώρες όπως η Κύπρος για αξιοποίηση Ταμείων και Προγραμμάτων.
Προς επίρρωση των προαναφερθέντων, απλά, να αναφέρω μερικά παραδείγματα όπου η Κύπρος θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (JUNCKER PLAN).

Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί τη μεγαλύτερη επενδυτική πρωτοβουλία από την ίδρυση της Ε.Ε. Προβλέπει σύμπραξη Ταμείου με ΕΤΕΠ και Ιδιωτικού Τομέα και μέσα από την μόχλευση των κονδυλίων, οι επενδύσεις θα ανέλθουν στα 315 ΔΙΣ, με προοπτική διπλασιασμού των Επενδύσεων, τα επόμενα χρόνια.
Το 35% αυτών των επενδύσεων αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αλλά και Επενδύσεις Ενέργειας, Τουρισμού, Μεγάλων Έργων Υποδομής κ.α.

Η Κύπρος οφείλει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, κάτι που δυστυχώς δεν κατόρθωσε να πράξει μέχρι σήμερα και η τεράστια ευθύνη ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα γιατί οι επενδύσεις στρέφονται σε συνέργεια με ιδιωτικά κεφάλαια.

2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Δύο σημαντικά ταμεία της Ε.Ε. που μπορούν να καλύπτουν σημαντικούς τομείς για τη κάθε χώρα και τους πολίτες.
Αφενός μεν το Ταμείο Αλληλεγγύης καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές σε χώρες και πολίτες και αφετέρου το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης καλύπτει εργαζόμενους που απώλεσαν την εργασία τους. Μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήσαμε καθόλου αυτό το Ταμείο.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης κατορθώσαμε να πετύχουμε αυτή τη περίοδο την αξιοποίηση του μέσα από το αίτημα μας για κάλυψη μέρους των ζημιών από τις περυσινές καταστροφικές πυρκαγιές στην πατρίδα μας.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.


Πρέπει να σημειώσουμε με θετικό τρόπο ότι η Κυβέρνηση κατόρθωσε και εξασφάλισε για τη Κύπρο στο Πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για το 2014-2020, από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κονδύλια ύψους 1ΔΙΣ ΕΥΡΩ. Είναι πράγματι μία σημαντική επιτυχία τόσο για το ύψος της χρηματοδότησης όσο και για τη σχεδόν μηδενική συνεισφορά του κράτους στην υλοποίηση των έργων, κάτι που καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν πέτυχε.
Υπάρχουν σημαντικότατα Ταμεία όπου υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες και απευθύνονται σε όλους τους Κύπριους Πολίτες, στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Γεωργοκτηνοτρόφους, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. για την Περιφέρεια, την Ύπαιθρο, τη Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.

Για όλα αυτά, απαιτείται οργάνωση, συντονισμός, τεχνογνωσία τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό Τομέα. Η Κύπρος μπορεί να τα καταφέρει να αντλήσει τεράστια κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία φτάνει να θέσει το ζήτημα ως εθνική προτεραιότητα και εργασθούμε όλοι σκληρά και αδιάκοπα προς αυτή τη κατεύθυνση.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση