ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Γ. Κουντούρης: Ο κρατικός αξιωματούχος είναι υπηρέτης του πολίτη. Όχι το αντίθετο

Οι Κύπριοι πολίτες απαιτούν ριζική αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνηση

Προωθητική Ενέργεια

Τους τελευταίους μήνες, οι πολίτες βιώνουν ένα πρωτοφανές πλήγμα στην εμπιστοσύνη τους απέναντι στους θεσμούς, και είναι αυτόπτες μάρτυρες του διασυρμού και της αναξιοπιστίας της χώρας μας διεθνώς.

Σε αυτό το σαρωτικό καθεστώς αναταραχής και αποσταθεροποίησης που βρισκόμαστε τώρα, η κυβέρνηση μοιάζει να έχει συμπαρασύρει μαζί της όλες τις δομές της πολιτείας.

H διαχρονική αποτυχία μας στο να ιεραρχήσουμε ορθά τις προτεραιότητές μας και να οριοθετήσουμε τους πυλώνες πάνω στους οποίους οφείλει να στηρίζεται ένα κράτος, μας οδήγησε σε μια νοσηρή κατάσταση, με κύριο σύμπτωμά της την αδιανόητα διευρυμένη διαφθορά.

Οι κυβερνώντες πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως οι πολίτες δεν είναι αγέλες αμνών – έχουν και την γνώση, και συνεχή πληροφόρηση, δεν φοβούνται να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, και απαιτούν ένα κράτος εκσυγχρονισμένο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος της δημοκρατίας.

Όσο το κυπριακό κράτος δεν ευθυγραμμίζεται με τα αιτήματα και τις αξιώσεις του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη, τόσο θα μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα σε πολίτες και πολιτικούς.

Απαιτούμε:

► Κατάργηση όλων των αναχρονιστικών θεσμών, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που αποτελούν θεσμοθετημένη πολιτική παρέμβαση, και αντικατάστασή τους από σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

► Πάταξη της ατιμωρησίας. Πρέπει να θεσπιστεί ένα νέο και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης και λογοδοσίας, μέσα από το οποίο όλοι θα είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.

► Βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών πόρων του κράτους, και δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου αυτών από ανεξάρτητους αξιωματούχος αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει όλοι οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι του κράτους να είναι πραγματικά αυτεξούσιοι και να μπορούν να επιτελούν το έργο τους απερίσπαστα. Επιπλέον, οι πολίτες πρέπει να έχουν ανοικτή και πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες.

► Ανεξαρτησία και απεξάρτηση όλων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από την εκάστοτε εξουσία, ούτως ώστε να μπορούν να ασκούν αντικειμενικά το λειτούργημά τους, που είναι πρωτίστως η έγκυρη ενημέρωση και ο έλεγχος των πολιτειακών αξιωματούχων.

► Άμεσο εκσυγχρονισμό του Δικαστικού Συστήματος και της Νομικής Υπηρεσίας.

► Κατάθεση πρότασης για την εγκαθίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η οικονομική αυτοτέλεια αυτής της Αρχής, έτσι ώστε να μην εξαρτάται ποτέ από εκείνους που θα ελέγχει. Εξίσου καίριο είναι να μην απαρτίζεται από «συνήθεις ύποπτους» που επιλέγονται στοχευμένα από το πολιτικό κατεστημένο για να ελέγχουν τις δήθεν ανεξάρτητες αρχές (Βλ. Γενικός Εισαγγελέας και Βοηθός Εισαγγελέας που διετέλεσαν προηγουμένως υπουργοί, ο τέως πρόεδρος του Ανωτάτου ο οποίος έχασε προ πολλού την έξωθεν καλή μαρτυρία αλλά διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής για τα Διαβατήρια, η Γενική Λογίστρια που μέχρι πρόσφατα ήταν πρόεδρος της «ανεξάρτητης» Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, αν και είχε ξεκάθαρη σύγκρουση συμφέροντος.)

► Οι διορισμοί των ανεξάρτητων αξιωματούχων θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης της Βουλής, μέσα από μια ουσιαστική διαδικασία κατά την οποία, ο υποψήφιος / προτεινόμενος θα παρουσιάζει τους στόχους και τις προτεραιότητές του, και θα είναι ξεκάθαρο πως δεν κατείχε άλλο κυβερνητικό ή κομματικό αξίωμα 3-5 χρόνια πριν από τον διορισμό του.

► Νομοθετική ρύθμιση της παρασκηνιακής πολιτικής δύναμης (Lobbying). Η περίπτωση του τέως πρόεδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, να δίνει υποσχέσεις για πολιτογράφηση σε εγκληματία επενδυτή, είναι ενδεικτική του γιατί πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα.

► Ομοιόμορφες, σαφείς, ελεγμένες και υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές δηλώσεις πόθεν έσχες. Το θέμα πρέπει να αποκτήσει ουσία, όχι απλά να διασκεδάζει τις εντυπώσεις και να ικανοποιεί τις κουτσομπολίστικες διαθέσεις.

► Διασαφήνιση του «Κώδικα Δεοντολογίας,» του οποίου το περιεχόμενο δεν πρέπει να αφήνει κανένα περιθώριο στα πολιτικά πρόσωπα και τους συνεργάτες τους να λειτουργούν αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα, ή να υποκρίνονται πως δεν αντιλαμβάνονται τον όρο «ασυμβίβαστο». Ο έλεγχος εφαρμογής του «Κώδικα Δεοντολογίας» θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητη αρχή.

► Δημιουργία πλαισίου ορθής διακυβέρνησης από όλους τους οργανισμούς, το οποίο θα περιλαμβάνει τη συχνή αντικατάσταση εξωτερικών ελεγκτών και νομικών συμβούλων.

Το πιο σημαντικό: Δημιουργία στιβαρής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, με την συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας Οικονομικών και Τουρισμού, η οποία να εγκριθεί από την Βουλή και να περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό.
Χωρίς αυτό, τίποτα από τα πιο πάνω δεν έχει νόημα και δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΔΗΚΟ  |  Βουλή  | 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Προωθητική Ενέργεια

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση