ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

RegTech

Γράφει ο Γιάννης Γεωργούλας*

Η τεχνολογία δίνει ολοένα περισσότερες και πιο αξιόπιστες λύσεις σε τομείς που έπρεπε να απασχολούν πολλούς εργαζόμενους με μεγάλη πιθανότητα λαθών από την πλευρά τους και υψηλό κόστος. Τα λάθη και ο χρόνος απόκρισης στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης μπορεί να καταστούν μοιραία για το μέλλον ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού ή ακόμα και μιας χώρας, όπως έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει.

Έτσι λοιπόν έχουν δημιουργηθεί λύσεις RegTech (Regulation Technology) για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες εταιρειών αλλά και των ίδιων των ρυθμιστικών αρχών. Αυτές οι λύσεις έχουν σκοπό να είναι αξιόπιστες αλλά και πιο οικονομικές. Υπάρχουν όμως προκλήσεις που θα πρέπει να εξεταστούν και να ξεπεραστούν. Για να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα συστήματα θα πρέπει να τεθούν κανόνες, διαδικασίες και συγκεκριμένα πρότυπα όπου θα καταστήσουν τις λύσεις RegTech αξιόπιστες, ασφαλείς και σύμφωνες με τις ανάλογες νομοθεσίες. Για παράδειγμα θα πρέπει αυτές οι τεχνολογικές λύσεις να συμφωνούν με νομοθεσίες όπως αυτές κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της ασφάλειας δεδομένων (GDPR), και πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να αντέξουν και να επεξεργαστούν πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία ή την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η διαφάνεια παίζει επίσης ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στις RegTech λύσεις, γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στις διαδρομές των δεδομένων από ανεξάρτητους φορείς ώστε αν γίνει κάποιο λάθος να μπορούν να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες. Όλες οι τεχνολογικές λύσεις καλό θα ήταν να δοκιμάζονται πρώτα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, τύπου sandboxes, πριν βγουν κανονικά στην αγορά, ώστε οι ίδιες οι εταιρείες αλλά και οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να βρίσκουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις και να τα διορθώνουν εγκαίρως. Ίσως τελικά η λύση να είναι οι πιστοποιήσεις τύπου ISO που ήδη υπάρχουν στους τομείς τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών. Μια τέτοιου είδους πιστοποίηση θα καταστήσει αυτές τις λύσεις πιο αξιόπιστες στα μάτια όλων, αφού θα υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα. Όπως και να έχει η τεχνολογία θα αλλάξει τα πάντα και στον συγκεκριμένο τομέα, οπότε ας ετοιμαστούμε κατάλληλα.

*Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση