ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πώς κυβερνάται σωστά μια χώρα

Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ*

Η καλή διακυβέρνηση αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο συστατικό για την ευημερία των πολιτών αλλά και την πολιτική και οικονομική σταθερότητα μιας χώρας. Προϋποθέτει ότι η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών πρέπει να είναι αποτελεσματική και διαφανής, η τήρηση των προεκλογικών υποσχέσεων είναι σημαντική αφού ενισχύει την πίστη των πολιτών στην πολιτική και ο διάλογος με τους πολίτες πρέπει να είναι συνεχής. Την ίδια ώρα, το κράτος δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους.

Στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης, η διαφάνεια είναι καίριας σημασίας. Η κυβέρνηση οφείλει να είναι ανοιχτή χωρίς να υπάρχουν σκιές, παρέχοντας πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει και να εξηγεί το σκεπτικό πίσω από αυτές. Η διαφάνεια διευκολύνει τον έλεγχο της κυβέρνησης από τους πολίτες και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, η οποία πολλές φορές δεν είναι μόνο οικονομικής φύσεως.

Οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουν έναντι στο κράτος και τους πολίτες, και θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους αφού έτσι ωφελείται το σύνολο των πολιτών. Πρέπει να έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το συμφέρον των πολιτών και να μπορούν να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά χωρίς να υπάρχει η παραμικρή υπόνοια σύγκρουσης συμφέροντος.

Ο λόγος των πολιτών έχει τεράστια σημασία. Όταν προεκλογικά ένας υποψήφιος μιλάει για συμμετοχική διακυβέρνηση θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει στον πολίτη τη δυνατότητα τουλάχιστον να ακούγεται η άποψή του. Η κυβέρνηση πρέπει να διευκολύνει τον δημόσιο διάλογο και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων εκείνων που μπορούν να τους αλλάξουν την καθημερινότητα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Τέλος αλλά ίσως και πιο σημαντικό από τα παραπάνω είναι να διατηρείται το κράτος δικαίου. Η ισχύς του νόμου πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα για όλους, χωρίς προνομιούχες ομάδες, χωρίς καμία εξαίρεση και με την αποφυγή ακόμα και υπόνοιας για σύγκρουση συμφέροντος. Μόνο μέσω της καλής διακυβέρνησης μια χώρα μπορεί να πάει μπροστά και να μεταλαμπαδεύσει στους νέους της τις αξίες εκείνες για να την κάνουν ένα καλύτερο μέρος για όλους.

*Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση