ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Εμπρακτη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες

Της Μαρίας Παναγιώτου

Η γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος για άμεση έναρξη της αποκατάστασης στην Άμμο του Καμπούρη, με έξοδα του Δήμου Αγίας Νάπας, αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα όσα προνοεί η εθνική νομοθεσία. Εξάλλου, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να γίνεται κατανοητό από όλους πως αναπτύξεις που δεν ταυτίζονται με τις περιβαλλοντικές οδηγίες και συμβάσεις, δεν μπορούν να θεωρούνται πραγματικές αναπτύξεις και σίγουρα δεν μπορούν να είναι αποδεκτές αλλά ούτε και βιώσιμες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόληψη και η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη για εκ των υστέρων συμμόρφωση, η οποία ενδέχεται να μην οδηγεί σε πλήρη αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς. Είναι γι’ αυτό που η υλοποίηση της πολύ σημαντικής πρόνοιας του προγράμματος διακυβέρνησης για τον Περιβαλλοντικό Έλεγχο, από τους πρώτους κιόλας μήνες της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, είναι καίρια. Ως εκ τούτου, ο εντοπισμός και η εφαρμογή εκείνων των εργαλείων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την πρόληψη, θα συνεπικουρήσουν στον έλεγχο καθώς και στην πλήρη τήρηση των διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων φαινομένων, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το υπουργείο μας. Μαζί με το εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κα Μαρία Παναγιώτου είναι υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση