ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανάγκη για επιστήμονες πληροφορικής στον δημόσιο τομέα

Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Οι επιστήμονες πληροφορικής είναι οι ανεκτίμητοι παράγοντες που χρειάζονται στον δημόσιο τομέα, καθώς η τεχνολογία πληροφορικής και η ψηφιακή μεταρρύθμιση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Παρακάτω, παραθέτω κάποιους λόγους για τους οποίους οι επιστήμονες πληροφορικής θεωρώ ότι αποτελούν μια κρίσιμη προσθήκη στον δημόσιο τομέα. Η πληροφορική αποτελεί τον πυρήνα της ψηφιακής μεταρρύθμισης σε ένα κράτος. Οι επιστήμονες πληροφορικής στον δημόσιο τομέα μπορούν να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών οι οποίες θα υπηρετήσουν τον πολίτη. Οι επιστήμονες πληροφορικής έχουν επίσης ως ευθύνη την προστασία των κρατικών συστημάτων και υποδομών από κυβερνοαπειλές που προέρχονται από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Την ίδια ώρα, συνδράμουν στην εξέλιξη της διακυβέρνησης με την ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογιών ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών.

Οι επιστήμονες πληροφορικής επίσης, αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, βοηθώντας στην αξιοποίηση των πληροφοριών για λήψη ορθών αποφάσεων και συμβάλλουν στην καινοτομία με τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινού. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, γιατί δεν προχωράει γρήγορα η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους την ώρα που πολλές από τις εφαρμογές θα έπρεπε να τις έχουμε πάρει έτοιμες από άλλες χώρες μετά από διακρατικές συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει. Ο λόγος είναι απλός. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλα καταρτισμένοι επιστήμονες πληροφορικής στις δημόσιες υπηρεσίες (σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν επιστήμονες πληροφορικής) για να μπορέσουν να παραλάβουν τις ψηφιακές εφαρμογές και να τις εφαρμόσουν στην ανάλογη κρατική υπηρεσία. Με αυτά τα δεδομένα η ψηφιακή μετάβαση θα καταστεί πολύ δύσκολη και όπου επιτυγχάνεται θα γίνεται με πολλά λάθη. Γενικά, η παρουσία επιστημόνων πληροφορικής στον δημόσιο τομέα αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική επένδυση για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το κοινό. Αν όντως έχουμε αποφασίσει να περάσουμε στη νέα εποχή, ας το κάνουμε σωστά.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση