ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Η ευθύνη των τραπεζών στην κοινωνία

Γράφει ο Γιάννης Γεωργούλας*

Τελικά τι είναι οι τράπεζες; Είναι απλά χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που παρέχουν διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο κοινό και στις επιχειρήσεις; Είναι οργανισμοί όπου το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος για να μοιραστεί στους μετόχους; Οι τράπεζες είναι η καρδιά του επιχειρηματικού και κοινωνικού μας συστήματος και τροφοδοτούν την ανάπτυξη της χώρας μας. Χωρίς αυτές πολλά από τα έργα που βλέπουμε τριγύρω μας δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει και η συνοχή της κοινωνίας μας θα διέτρεχε κίνδυνο αφού δεν θα υπήρχε τρόπος για να συναλλαχθεί το κοινό, να αγοράσει σπίτι ή αυτοκίνητο, ακόμα και να σπουδάσουν τα παιδιά των οικογενειών.

Οι τράπεζες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργεία ενός κράτους και είμαστε τυχεροί που καταφέραμε να ξεπεράσουμε την προηγούμενη τραπεζική κρίση σχετικά γρήγορα. Οι τράπεζες όμως έχουν ευθύνες. Όχι απλά απέναντι στους επόπτες και τους μετόχους, αλλά και απέναντι στην κοινωνία. Πρέπει να αποφεύγουν την ανάληψη υπερβολικού ρίσκου που θα μπορούσε να απειλήσει την οικονομική σταθερότητα και την ίδια ώρα πρέπει να λειτουργούν με διαφανή και ηθικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τους τις κοινωνικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών τους αποφάσεων, όπως επίσης να συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, η ηθική των τραπεζών περιλαμβάνει τη δέσμευσή τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους και την αποτροπή της χρησιμοποίησής τους για παράνομους σκοπούς, ενώ συνδέεται με την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των επενδύσεων και της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τράπεζες δεν είναι απλά επιχειρήσεις, αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Στο επίκεντρό τους οφείλει να βρίσκεται η κοινωνία και η αειφορία.

Αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην απόκτηση κερδών, πρέπει να δίνουν την ίδια ώρα έμφαση στην κοινωνική επίπτωση των δραστηριοτήτων τους. Να παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε ευπαθείς ομάδες και κοινότητες που συχνά αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να προωθούν τη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων και πρωτοβουλιών. Η δράση τους να βασίζεται στις αξίες της δίκαιης μεταχείρισης, της αλληλεγγύης και της διαφάνειας, προωθώντας έτσι μια πιο δίκαιη, διαφανή και αειφόρο κοινωνία.

*Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση