ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών

Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Οι ρυθμιστικές αρχές στη χώρα μας έχουν πολύ σημαντικό ρόλο αφού είναι αυτές που ασκούν εξουσίες πάνω σε αδειοδοτημένες εταιρείες. Οι δυο βασικές ρυθμιστικές αρχές στην Κύπρο είναι η Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διαφυλάσσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της εποπτείας και να λαμβάνει μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αποτελεί μια ανεξάρτητη αρχή που ασκεί δημόσιο λειτούργημα, δηλαδή μεριμνά για τη σταθερότητα των τιμών - τον έλεγχο του πληθωρισμού (του ρυθμού αύξησης των τιμών) – .

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση και την εποπτεία των αγορών κεφαλαίων. Στην Κύπρο δεν είναι ακριβώς ανεξάρτητη αφού υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και θεωρείται ημικρατικός οργανισμός. Η Επιτροπή Εκδίδει άδειες και εποπτεύει τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αγορές κεφαλαίων όπως είναι οι επενδυτικές εταιρείες, τα επενδυτικά ταμεία και άλλοι φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα των αγορών κεφαλαίων. Εφαρμόζει και επιβάλει νομοθεσία όπως επίσης και προστατεύει τους επενδυτές.

Οι διοικήσεις και οι υπάλληλοι αυτών των αρχών βρίσκονται στην υπηρεσία του κράτους και του φορολογούμενου. Η θέση τους και η ματιά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητη χωρίς να υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να επηρεάζονται οι αποφάσεις τους. Ο ρόλος τους επιβάλει να βοηθούν τις εταιρείες που υπάγονται σ’αυτές ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία προς όφελός της χώρας αλλά και του φορολογούμενου πολίτη.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι των αρχών ερμηνεύουν διαφορετικά τη νομοθεσία, οπότε προτιμούν να εξαντλήσουν την αυστηρότητα που τους παρέχει ο νόμος φοβούμενοι να μην κάνουν κάποιο λάθος. Σε άλλες χώρες βέβαια, είθισται να συναντιούνται κατά καιρούς με τους εποπτευόμενους για να μπορούν να έχουν μια αίσθηση της αγοράς και να συζητούνται κοινά προβλήματα.

Μια ιδέα για την καλύτερη λειτουργία είναι να ανοίξει ένας διάλογος για τον ανεξάρτητο έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνονται προς αποφυγή παρερμηνείας της νομοθεσίας, όπως επίσης θα πρέπει να γίνεται συχνά εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης εκτός από την εκπαίδευση εφαρμογής νομοθεσιών. Μόνο έτσι θα γίνουμε καλύτεροι και πιο ανταγωνιστικοί σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και όχι απλά ένα εύκολο παρόν.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση