ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τεχνητή νοημοσύνη και διακυβέρνηση

Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βρει και να προσφέρει λύσεις στην εταιρική διακυβέρνηση, βοηθώντας στη λήψη των σημαντικών αποφάσεων, βελτιώνοντας τις λειτουργικές διαδικασίες ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας καθιστώντας τις αποτελεσματικές. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης .Ένας από αυτούς είναι η χρήση της στη λήψη αποφάσεων. Αυτό που μπορεί να κάνει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης είναι να αναλύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να προτείνει στρατηγικές κινήσεις στους διαχειριστές οργανισμών και εταιρειών βασισμένες σε αναλυτικά μοντέλα.

Την ίδια ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τις εταιρείες να προσαρμόζονται στις αλλαγές που έρχονται. Μέσω της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων μπορούν να αναδειχτούν τάσεις και πρότυπα που δείχνουν στις εταιρείες πώς να προβλέπουν τις ανάγκες της αγοράς με σκοπό να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους και την εικόνα τους. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την οργάνωση και τις λειτουργικές διαδικασίες μιας εταιρείας. Από την αυτοματοποίηση όλων των συνηθισμένων εργασιών μέχρι την πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων, η ενσωμάτωση της μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να μειώσει τα λάθη που θα μπορούσε να κάνει ένα άνθρωπος. Βέβαια, οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνουν ζητήματα όπως αυτό της ηθικής αλλά και της ασφάλειας δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάζονται προσεκτικά αυτές οι περιπτώσεις και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας, με σκοπό την αποφυγή πιθανών κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχο της εταιρικής διακυβέρνησης. Μπορεί να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων και παράλληλα μπορεί να προβλέψει διάφορες εξελίξεις και να συμβάλει στη βελτίωση των λειτουργιών υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια, την ηθική και την προστασία των δεδομένων. Έχουμε εισέλθει σε ένα νέο κόσμο και είναι στο χέρι μας να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία με σύνεση, ώστε να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα.

Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση